Les bases del festival terres TRAVEL FESTIVAL – Films & Creativity (terres) estan disponibles en català, castellà i anglès.

La cinquena edició de terres TRAVEL FESTIVAL – Films & Creativity se celebrarà del 3 a l’11 de setembre de 2021.

Aquest festival és organitzat per terres Landscape & Travel Communication, SLU i compta amb el suport oficial de l’Ajuntament de Tortosa.

1.- INSCRIPCIONS AL FESTIVAL, COMPETICIONS I SECCIONS

terres té 2 competicions a concurs: COMUNICACIÓ TURÍSTICA i DOCUMENTALS.

La primera de les competicions (COMUNICACIÓ TURÍSTICA) accepta produccions de fins a 10’ de durada.

Aquesta competició es divideix en 4 metacategories i diferents subcategories. Cada producció inscrita pot adherir-se a un màxim de 3 de les 20 subcategories proposades:

1. Destinacions turístiques:

1.1. País

1.2. Regió

1.3. Ciutat

2. Productes turístics

2.1. Destinació rural

La pel·lícula promociona una destinació o equipament rural situat en un entorn rural

2.2. Destinació cultural

La pel·lícula promociona una destinació com a bé d’interès cultural especial, ja sigui una ruta o equipaments específics

2.3. Turisme actiu i esportiu, nàutic, neu i aventura

La pel·lícula mostra activitats turístiques relacionades amb la pràctica esportiva

2.4. Expedicions i descoberta

La pel·lícula il·lustra itineraris on prevalen l’aventura i l’esperit de descoberta

2.5. Esdeveniments

La pel·lícula documenta un esdeveniment relacionat amb la promoció turística d’una instal·lació, una ciutat, una regió o un país

2.6. Turisme de negocis

La pel·lícula mostra iniciatives empresarials o públiques dedicades a la promoció del turisme de negocis

2.7. Experiències gastronòmiques i enoturisme

La pel·lícula il·lustra les activitats d’establiments privats o agents públics per promoure el turisme gastronòmic o enoturístic.

2.8. Experiències autèntiques, vinculades al territori

La pel·lícula mostra activitats turístiques amb una forta personalitat, vinculades a un territori concret

3. Serveis turístics:

3.1. Allotjament Turístic

La pel·lícula promou instal·lacions d’allotjament dedicades

3.2. Salut i benestar

La pel·lícula promociona instal·lacions, destinacions o rutes que basen la seva activitat en la promoció de la salut i el benestar

3.3. Mobilitat

La pel·lícula mostra iniciatives o serveis relacionats amb la mobilitat de passatgers

3.4. Turisme cinematogràfic

La pel·lícula mostra l’activitat promocional específica de Film Commissions i Film Offices o il·lustra la varietat d’ubicacions d’una ciutat, regió o país per convertir-se en un lloc de rodatge de produccions audiovisuals.

3.5. Turisme accessible i responsable

La pel·lícula il·lustra activitats turístiques que destaquen pel seu caràcter integrador o la promoció de l’accessibilitat a tot tipus de persones.

3.6. Acció empresarial

La pel·lícula mostra iniciatives empresarials que destaquen especialment per la seva originalitat, el seu impacte ecològic o el seu impacte social.

3.7. Innovació

La pel·lícula mostra iniciatives d’agents públics o actors privats que destaquen per la seva vocació innovadora i transformadora.

3,8. Turisme 3.0

La pel·lícula il·lustra activitats turístiques vinculades a conceptes com VR, AR o rodatge a 360º

4. Pel·lícula de viatges independent

La pel·lícula està feta per un productor independent

La competició de DOCUMENTALS accepta webdocs, programes de TV, curtmetratges (fins a 29′), migmetratges (fins a 45′) i llargmetratges (fins a 120′). En aquesta competició cada producció es pot inscriure en un màxim de 2 de les 7 categories proposades:

 1. Aventures, expedicions i rutes
 2. Biografies
 3. Història i Patrimoni
 4. Turisme sostenible
 5. Preservació del planeta
 6. Etnografia i societat
 7. Documentals corporatius
 8. Transports i eco-mobilitat
 9. Responsabilitat social
 10. Arts, música i cultura

En tots els casos, per a formalitzar la inscripció, cada usuari haurà de:

 1. Omplir una fitxa a la intranet del festival per cada producció presentada
 2. Pagar la quota d’inscripció per a cada producció presentada

Un cop iniciat el procés de registre, cada usuari rebrà un correu electrònic amb unes claus d’accés personals a la intranet del festival. Des de la intranet s’efectuarà tot el procés administratiu d’inscripció de les pel·lícules a concurs. Els usuaris poden consultar qualsevol dubte que sorgeixi en qualsevol fase del procés d’inscripció a festival@terres.info

2.- ANY DE PRODUCCIÓ

Totes les pel·lícules o campanyes inscrites al festival han d’haver estat produïdes després l’1 de gener del 2018.

3.- VERSIONS I IDIOMES ORIGINALS

El Festival accepta inscripcions en qualsevol idioma. No obstant això, tots els films presentats han de tenir subtítols en anglès, català o castellà.

4.- TERMINI PER A INSCRIPCIONS

Totes les inscripcions s’han de registrar abans del  30 de maig de 2021 a les 24,00 h (CET).

5.- FORMATS I ENVIAMENTS

Per formalitzar la inscripció, per a cadascuna de les pel·lícules inscrites es requereix:

Comprovant de pagament de la taxa d’inscripció via transferència bancària o Paypal (contact@terres.info) o en el compte ES88 0081 0132 1600 0137 9339 (BANC SABADELL)

Fitxa d’inscripció emplenada a la intranet del festival fent constar:

 • Títol de la producció:
 • Director:
 • Productor:
 • Any:
 • Durada:
 • Sinopsi (ENG)
 • Objectius (ENG)
 • 3 Screenshots de la pellícula
 • MP4 de la pellícula inscrita. (Resolució: Full HD 1920 x 1080; Vídeo Codec: H264; Audio Codec: AAC)

6.- TAXES D’INSCRIPCIÓ I DADES DE PAGAMENT

No es permet anul·lar inscripcions. El pagament de les “entry fee” s’ha de fer en euros per transferència bancària al següent compte:

ES88 0081 0132 1600 0137 9339 (BANC SABADELL)

Titular: terres Landscape & Travel Communication, SLU

Direcció: C. Jaume I, n.44, ent. 2a / 43870 AMPOSTA (ESPANYA)

O bé per Paypal: contact@terres.info

Les taxes financeres de la transferència aniran a càrrec de l’ordenant de la transferència.

COMUNICACIÓ TURÍSTICA

Films de fins a 10’ de durada:

 • Fins al 30 de gener de 2021: 60 € (+ IVA)
 • Des de l’1 de febrer de 2021 fins al 31 de maig de 2020: 90 € (+IVA)

DOCUMENTALS

Webdocs, programes de TV, curtmetratges, migmetratges i llargmetratges:

 • Fins al 30 de gener de 2021: 60 € (+ IVA)
 • Des de l’1 de febrer de 2021 fins al 31 de maig de 2020: 90 € (+IVA)

terres acceptarà inscripcions de pel·lícules provinents de la plataforma Film Freeway. Aquestes inscripcions han de complir els requisits específics d’aquesta plataforma així com amb els requisits de terres en tot el relatiu a formats, enviaments i taxes d’inscripció.

7.- DRETS D’UTILITZACIÓ

A l’apuntar una pel·lícula al Festival, el participant assegura la titularitat de tots els drets inherents a la inscripció i l’accés a aquests mateixos drets durant el període del festival. La inscripció garanteix que els drets d’utilització que detenen els autors, propietaris de drets d’autor i altres agents involucrats en la producció de la pel·lícula inscrita, amb excepció dels drets salvaguardats per les societats que detenen els drets d’exhibició, van ser adquirits de forma legítima i el festival es reserva el dret de la seva utilització, no estant impedit per drets d’autor o altres drets de tercers, qualssevol que siguin. Quan un participant s’inscriu una pel·lícula transfereix per al festival els drets d’utilització de la inscripció, específicament el dret d’exhibir la pel·lícula en públic, sigui en la seva totalitat o en part, o a distribuir-la totalment o parcialment en accions promocionals. Això també s’aplica a fotografies / imatges subministrades al festival. Totes les transferències d’utilització abans esmentades són vàlides internacionalment.

8.- PREMIS

Un jurat internacional analitzarà les pel·lícules inscrites i emetrà un veredicte sobre aquelles que passarà a formar part de la Competició Oficial. Durant el festival es donaran a conèixer els guanyadors dels diferents premis per categories, premis tècnics i premis especials, que es lliuraran durant el festival. També es concediran premis a les millors campanyes turístiques.

9.- NOTIFICACIÓ ALS GUANYADORS

Els treballs inscrits a concurs seran avaluats prèviament i els guanyadors seran notificats amb la deguda antelació. La presència dels participants guanyadors en la Cerimònia de Lliurament de Premis en un escenari encara per determinar de les Terres de l’Ebre, a Espanya, és un moment de reconeixement, per la qual cosa es recomana venir a recollir el premi durant la cerimònia. Les decisions del jurat no admeten recurs. Les decisions del jurat i de l’Organització del Festival són finals i no admeten cap recurs legal.

En cas que el Festival es cancel·li per motius aliens a l’organització, l’ import de les taxes d’inscripció serà retornat.

10.- ENVIAMENT DEL TROFEU I DUPLICATS

En cas que un guanyador no pugui assistir a la cerimònia de lliurament de trofeus, l’organització enviarà el trofeu al guardonat. Els preus de l’enviament seran facturats a l’interessat.

El festival ofereix la possibilitat d’emetre rèpliques o duplicats del trofeu. El cost de la producció i l’enviament seran facturats a l’interessat.

11.- RESPONSABILITAT DEL FESTIVAL

El Festival es reserva el dret de reclassificar les pel·lícules dirigint-les cap a altres categories, sempre que tal es consideri adient i amb l’acord del participant. El Festival declina qualsevol responsabilitat per inscripcions de pel·lícules que siguin classificades en la categoria equivocada o que donen entrada als registres del Festival després del termini estipulat per a l’efecte. La responsabilitat del Festival es limita a circumstàncies de conducta intencional o negligent que s’aplica únicament en cas de pèrdua o dany d’un treball inscrit. L’organització del Festival no accepta qualsevol responsabilitat per la cancel·lació del Festival per motius de força major, aliens a la seva voluntat.

12.-  ALTRES DISPOSICIONS

El Festival es reserva el dret d’exhibir els treballs inscrits a concurs en accions promocionals a fi de difondre els mateixos en un mitjà considerat adequat per al Festival. Això també s’aplica a fotografies / imatges subministrades pel Festival. Els participants transfereixen a l’organització del Festival tots els drets aplicables a les iniciatives abans enunciades en el moment de la inscripció. Els participants accepten, a la vegada, rebre periòdicament el butlletí d’informacions del festival. Qualsevol notificació d’especial interès per als participants serà enviada per correu electrònic. El Festival es reserva el dret d’utilitzar tots els enregistraments de so i imatge realitzades durant el Festival per a fins publicitaris en qualsevol mitjà de divulgació considerat adequat pel Festival. El Festival es reserva el dret d’excloure inscripcions de pel·lícules a competició. A l’inscriure una pel·lícula al Festival, el participant accepta el reglament del concurs i totes les seves regles, sent de la total responsabilitat del participant les eventuals lesions a dret propi o de tercers, causades o no per l’ús de la seva inscripció o pel subministrament d’ falses informacions. El fur de jurisdicció exclusiu per a qualssevol litigis resultants de o relacionats amb el present reglament serà Amposta (Tarragona, Espanya). Les dades personals no seran divulgades o cedides a tercers.