Les bases del festival terres TRAVEL FESTIVAL – Films & Creativity (terres) estan disponibles en català, castellà i anglès.

La quarta edició de terres TRAVEL FESTIVAL – Films & Creativity se celebrarà del 24 d’abril al 3 de maig de 2020.

Aquest festival és organitzat per terres Landscape & Travel Communication, SLU i compta amb el suport oficial de l’Agència Catalana de Turisme (ACT), la Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de Tortosa.

1.- INSCRIPCIONS AL FESTIVAL, COMPETICIONS I SECCIONS

terres té 2 competicions a concurs: COMUNICACIÓ TURÍSTICA i DOCUMENTALS.

La primera de les competicions (COMUNICACIÓ TURÍSTICA) accepta produccions de fins a 10’ de durada.

Cada producció inscrita pot adherir-se a un màxim de 3 de les 16 categories proposades:

 1. Destinacions Turístiques: (País, Regió, Ciutat)
  El film promou una destinació turística, ja sigui una ciutat, una regió o un país

 2. Destinació Rural
  El film promou un destí rural o bé un equipament situat en un entorn rural

 3. Destinació Cultural
  El film promou un destí com a actiu d’especial interès cultural, ja es tracti d’una ruta o d’equipaments concrets

 4. Turisme actiu i d’esport, nàutic, neu i d’aventura
  El film mostra activitats de turisme vinculades amb la pràctica de l’esport

 5. Expedicions i descoberta
  El film il·lustra itineraris on se prevalen especialment l’aventura i l’esperit de descoberta

 6. Allotjaments Turístics
  El film promou equipaments dedicats a l’allotjament de visitants

 7. Salut i Benestar
  El film promou equipaments, destins o rutes que basen la seva activitat en el foment de la salut i el benestar

 8. Esdeveniments
  El film documenta un event vinculat amb el foment turístic d’un equipament, una ciutat, una regió o un país

 9. Turisme de Negocis
  El film mostra les iniciatives empresarials o públiques dedicades a fomentar el turisme de negocis

 10. Experiències Gastronòmiques i Enoturisme
  El film il·lustra les activitats d’establiments privats o d’agents públics per fomentar el turisme gastronòmic o enoturístic

 11. Produccions promocionals de Film Commissions i Film Offices
  El film mostra l’activitat promocional puntual de les Film Commissions i Film Offices o il·lustra la varietat de localitzacions d’una ciutat, regió o país per esdevenir localització de rodatge de produccions audiovisuals

 12. Experiències Autèntiques, lligades al territori
  El film mostra activitats turístiques amb marcada personalitat, vinculades a un territori concret

 13. Turisme Accessible i Responsable
  El film il·lustra accions turístiques que destaquen pel seu caràcter integrador o el foment de l’acessibilitat a tot tipus de persones

 14. Acció empresarial
  El film mostra iniciatives empresarials que destaquen especialment per la seva originalitat, el seu impacte ecològic o la seva inicidència social

 15. Innovació
  El film mostra iniciatives d’agents públics o d’actors privats que destaquen per la seva vocació innovadora i transformadora

 16. Turisme 3.0
  El film il·ustra accions turístiques vinculades amb conceptes com la VR, l’AR o la filmació en 360º

 17. Travel Vlog
  El film e
  stà fet per un productor independent i forma part del contingut d’un vídeo blog de viatges

La competició de DOCUMENTALS accepta webdocs, programes de TV, curtmetratges (fins a 30′), migmetratges (fins a 45′) i llargmetratges (fins a 120′). En aquesta competició cada producció es pot inscriure en un màxim de 2 de les 7 categories proposades:

 1. Aventures, expedicions i rutes
 2. Biografies
 3. Història i Patrimoni
 4. Turisme sostenible
 5. Preservació del planeta
 6. Etnografia i societat
 7. Documentals corporatius

En tots els casos, per a formalitzar la inscripció, cada usuari haurà de:

 1. Omplir una fitxa a la intranet del festival per cada producció presentada
 2. Pagar la quota d’inscripció per a cada producció presentada

Un cop iniciat el procés de registre, cada usuari rebrà un correu electrònic amb unes claus d’accés personals a la intranet del festival. Des de la intranet s’efectuarà tot el procés administratiu d’inscripció de les pel·lícules a concurs. Els usuaris poden consultar qualsevol dubte que sorgeixi en qualsevol fase del procés d’inscripció a festival@terres.info

2.- ANY DE PRODUCCIÓ

Totes les pel·lícules o campanyes inscrites al festival han d’haver estat produïdes després l’1 de gener del 2017.

3.- VERSIONS I IDIOMES ORIGINALS

El Festival accepta inscripcions en qualsevol idioma. No obstant això, tots els films presentats han de tenir subtítols en anglès, català o castellà.

4.- TERMINI PER A INSCRIPCIONS

Totes les inscripcions s’han de registrar abans del 15 de febrer de 2020 a les 24,00 h (CET).

5.- FORMATS I ENVIAMENTS

Per formalitzar la inscripció, per a cadascuna de les pel·lícules inscrites es requereix:

Comprovant de pagament de la taxa d’inscripció via transferència bancària o Paypal (contact@terres.info) o en el compte ES88 0081 0132 1600 0137 9339 (BANC SABADELL)

Fitxa d’inscripció emplenada a la intranet del festival fent constar:

 • Títol de la producció:
 • Director:
 • Productor:
 • Any:
 • Durada:
 • Sinopsi (ENG)
 • Objectius (ENG)
 • 3 Screenshots de la pellícula
 • MP4 de la pellícula inscrita. (Resolució: Full HD 1920 x 1080; Vídeo Codec: H264; Audio Codec: AAC)

6.- TAXES D’INSCRIPCIÓ I DADES DE PAGAMENT

No es permet anul·lar inscripcions. El pagament de les “entry fee” s’ha de fer en euros per transferència bancària al següent compte:

ES88 0081 0132 1600 0137 9339 (BANC SABADELL)

Titular: terres Landscape & Travel Communication, SLU

Direcció: C. Jaume I, n.44, ent. 2a / 43870 AMPOSTA (ESPANYA)

O bé per Paypal: contact@terres.info

Les taxes financeres de la transferència aniran a càrrec de l’ordenant de la transferència.

COMUNICACIÓ TURÍSTICA

Films de fins a 10’ de durada:

 • Fins al 15 de desembre de 2019: 60 € (+ IVA)
 • Des de 16 de desembre de 2019 fins el 15 de febrer de 2020: 90 € (+IVA)

DOCUMENTALS

Webdocs, programes de TV, curtmetratges, migmetratges i llargmetratges:

 • Fins al 15 de desembre de 2019: 60 € (+ IVA)
 • Des de 16 de desembre de 2019 fins el 15 de febrer de 2020: 90 € (+IVA)

Les produccions espanyoles i portugueses inscrites a terres i a ART & TUR aspiraran a més al premi a la millor producció turística de la Península Ibèrica, que es lliurarà en l’edició 2020 d’ART & TUR.

terres acceptarà inscripcions de pel·lícules provinents de la plataforma Film Freeway. Aquestes inscripcions han de complir els requisits específics d’aquesta plataforma així com amb els requisits de terres en tot el relatiu a formats, enviaments i taxes d’inscripció.

7.- DRETS D’UTILITZACIÓ

A l’apuntar una pel·lícula al Festival, el participant assegura la titularitat de tots els drets inherents a la inscripció i l’accés a aquests mateixos drets durant el període del festival. La inscripció garanteix que els drets d’utilització que detenen els autors, propietaris de drets d’autor i altres agents involucrats en la producció de la pel·lícula inscrita, amb excepció dels drets salvaguardats per les societats que detenen els drets d’exhibició, van ser adquirits de forma legítima i el festival es reserva el dret de la seva utilització, no estant impedit per drets d’autor o altres drets de tercers, qualssevol que siguin. Quan un participant s’inscriu una pel·lícula transfereix per al festival els drets d’utilització de la inscripció, específicament el dret d’exhibir la pel·lícula en públic, sigui en la seva totalitat o en part, o a distribuir-la totalment o parcialment en accions promocionals. Això també s’aplica a fotografies / imatges subministrades al festival. Totes les transferències d’utilització abans esmentades són vàlides internacionalment.

8.- PREMIS

Un jurat internacional analitzarà les pel·lícules inscrites i emetrà un veredicte sobre aquelles que passarà a formar part de la Competició Oficial. Durant el festival es donaran a conèixer els guanyadors dels diferents premis per categories, premis tècnics i premis especials, que es lliuraran durant el festival. També es concediran premis a les millors campanyes turístiques.

9.- NOTIFICACIÓ ALS GUANYADORS

Els treballs inscrits a concurs seran avaluats prèviament i els guanyadors seran notificats amb la deguda antelació. La presència dels participants guanyadors en la Cerimònia de Lliurament de Premis en un escenari encara per determinar de les Terres de l’Ebre, a Espanya, és un moment de reconeixement, per la qual cosa es recomana venir a recollir el premi durant la cerimònia. Les decisions del jurat no admeten recurs. Les decisions del jurat i de l’Organització del Festival són finals i no admeten cap recurs legal.

En cas que el Festival es cancel·li per motius aliens a l’organització, l’ import de les taxes d’inscripció serà retornat.

10.- ENVIAMENT DEL TROFEU I DUPLICATS

En cas que un guanyador no pugui assistir a la cerimònia de lliurament de trofeus, l’organització enviarà el trofeu al guardonat. Els preus de l’enviament, que seran facturats a l’interessat, són 350€ IVA inclòs per a enviaments a territori europeu i 650€ IVA inclòs per a enviaments a la resta del món.

El festival ofereix la possibilitat d’emetre rèpliques o duplicats del trofeu. El preu per producció de reproducció i enviament és de 500€ IVA inclòs per a enviaments a territori europeu i 800€ IVA inclòs per a enviaments a la resta del món.

11.- RESPONSABILITAT DEL FESTIVAL

El Festival es reserva el dret de reclassificar les pel·lícules dirigint-les cap a altres categories, sempre que tal es consideri adient i amb l’acord del participant. El Festival declina qualsevol responsabilitat per inscripcions de pel·lícules que siguin classificades en la categoria equivocada o que donen entrada als registres del Festival després del termini estipulat per a l’efecte. La responsabilitat del Festival es limita a circumstàncies de conducta intencional o negligent que s’aplica únicament en cas de pèrdua o dany d’un treball inscrit. L’organització del Festival no accepta qualsevol responsabilitat per la cancel·lació del Festival per motius de força major, aliens a la seva voluntat.

12.-  ALTRES DISPOSICIONS

El Festival es reserva el dret d’exhibir els treballs inscrits a concurs en accions promocionals a fi de difondre els mateixos en un mitjà considerat adequat per al Festival. Això també s’aplica a fotografies / imatges subministrades pel Festival. Els participants transfereixen a l’organització del Festival tots els drets aplicables a les iniciatives abans enunciades en el moment de la inscripció. Els participants accepten, a la vegada, rebre periòdicament el butlletí d’informacions del festival. Qualsevol notificació d’especial interès per als participants serà enviada per correu electrònic. El Festival es reserva el dret d’utilitzar tots els enregistraments de so i imatge realitzades durant el Festival per a fins publicitaris en qualsevol mitjà de divulgació considerat adequat pel Festival. El Festival es reserva el dret d’excloure inscripcions de pel·lícules a competició. A l’inscriure una pel·lícula al Festival, el participant accepta el reglament del concurs i totes les seves regles, sent de la total responsabilitat del participant les eventuals lesions a dret propi o de tercers, causades o no per l’ús de la seva inscripció o pel subministrament d’ falses informacions. El fur de jurisdicció exclusiu per a qualssevol litigis resultants de o relacionats amb el present reglament serà Amposta (Tarragona, Espanya). Les dades personals no seran divulgades o cedides a tercers.