Les bases del festival terres TRAVEL FESTIVAL – Films & Creativity (terres) estan disponibles en català, castellà i anglès.

La tercera edició deterres TRAVEL FESTIVAL – Films & Creativity se celebrarà del 26 d’abril al 5 de maig de 2019 a Tortosa (Tarragona, Espanya).

Aquest festival és organitzat per terres Landscape & Travel Communication, SLU i compta amb el suport oficial de l’Agència Catalana de Turisme (ACT), la Diputació de Tarragona i l’Ajuntament de Tortosa.

1.- INSCRIPCIONS AL FESTIVAL, COMPETICIONS I SECCIONS

terres té 3 competicions a concurs: COMUNICACIÓ TURÍSTICA, DOCUMENTALS I CAMPANYES.

La primera de les competicions (COMUNICACIÓ TURÍSTICA) accepta dos tipus de produccions:

 1. anuncis publicitaris (de fins a 1 ‘de durada),
 2. pellícules promocionals (de fins a 10 ‘de durada),

En aquesta competició, cada producció inscrita pot adherir-se a un màxim de 3 de les 15 categories proposades:

 1. Destinacions Turístiques: (País, Regió, Ciutat)

 2. Destinació Rural (Vila, Poble, Natura)

 3. Destinació Cultural (Patrimoni, Paisatge, Rutes, Productes)

 4.  Turisme actiu i d’esport, nàutic, neu i d’aventura

 5. Expedicions i descoberta

 6. Allotjaments Turístics. Salut i Benestar

 7. Esdeveniments 

 8.  Turisme de Negocis (MICE)

 9. Experiències Gastronòmiques i Enoturisme

 10.  Produccions promocionals de Film Commissions i Film Offices

 11. Experiències Autèntiques, lligades al territori

 12. Turisme Accessible i Responsable

 13.  Innovació (Producte. Servei turístic. Estratègia de Comunicació)

 14. Contingut Audiovisual de Plataformes Digitals: (Sites, microsites, xxss, podcast, digital TV…)

 15. Turisme 3.0 (360º, Apps, VR, AR…)

La competició de DOCUMENTALS accepta curtmetratges (fins a 30 ‘), migmetratges (fins a 45’) i llargmetratges (fins a 120 ‘). En aquesta competició cada producció es pot inscriure en un màxim de 2 de les 6 categories proposades:

 1. Història i patrimoni
 2. Etnografia i societat
 3. Biografies
 4. Aventures, expedicions i rutes
 5. Turisme sostenible i ecologia
 6. Documentals corporatius

En tots els casos, per a formalitzar la inscripció, cada usuari haurà de:

 1. Omplir una fitxa a la intranet del festival per cada producció presentada
 2. Pagar la quota d’inscripció per a cada producció presentada

Un cop iniciat el procés de registre, cada usuari rebrà un correu electrònic amb unes claus d’accés personals a la intranet del festival. Des de la intranet s’efectuarà tot el procés administratiu d’inscripció de les pel·lícules a concurs. Els usuaris poden consultar qualsevol dubte que sorgeixi en qualsevol fase del procés d’inscripció a contact@terresfestival.com

2.- ANY DE PRODUCCIÓ

Totes les pel·lícules o campanyes inscrites al festival han d’haver estat produïdes després l’1 de gener del 2016.

3.- VERSIONS I IDIOMES ORIGINALS

El Festival accepta inscripcions en qualsevol idioma. No obstant això, tots els films presentats han de tenir subtítols en anglès.

4.- TERMINI PER A INSCRIPCIONS

Totes les inscripcions s’han de registrar abans del 28 de febrer de 2019 a les 24,00 h (CET).

5.- FORMATS I ENVIAMENTS

Per formalitzar la inscripció, per a cadascuna de les pel·lícules inscrites es requereix:

Comprovant de pagament de la taxa d’inscripció a Paypal (contact@terres.info) o en el compte ES88 0081 0132 1600 0137 9339 (BANC SABADELL)

Fitxa d’inscripció emplenada a la intranet del festival fent constar:

 • Títol de la producció:
 • Director:
 • Productor:
 • Any:
 • Durada:
 • Sinopsi (ENG)
 • Objectius (ENG)
 • 3 Screenshots de la pellícula
 • MP4 de la pellícula inscrita. (Resolució: Full HD 1920 x 1080; Vídeo Codec: H264; Audio Codec: AAC)

Hi ha l’opció de presentar presencialment o enviar per correu postal els arxius sol·licitats. En aquest cas cal personar o fer efectiu l’enviament a:

terres Landscape & Travel Communication, SLU

C/ Jaume I, n.44, ent. 2ª

43870 AMPOSTA (ESPANYA)

6.- TAXES D’INSCRIPCIÓ I DADES DE PAGAMENT

No es permet anul·lar inscripcions. El pagament de les “entry fee” s’ha de fer en euros per transferència bancària al següent compte:

ES88 0081 0132 1600 0137 9339 (BANC SABADELL)

Titular: terres Landscape & Travel Communication, SLU

Direcció: C. Jaume I, n.44, ent. 2a / 43870 AMPOSTA (ESPANYA)

O bé per Paypal: contact@terres.info

Les taxes financeres de la transferència aniran a càrrec de l’ordenant de la transferència.

COMUNICACIÓ TURÍSTICA

Anunci (1 ‘)

 • Fins al 31 de desembre de 2018: 60 € (IVA inclòs)
 • Des de l’1 de gener fins el 15 de febrer de 2019: 90 € (IVA inclòs)

Film turístic (-10 ‘)

 • Fins al 31 de desembre de 2018: 90 € (IVA inclòs)
 • Des de l’1 de gener fins el 15 de febrer de 2019: 150 € (IVA inclòs)

DOCUMENTALS

Curtmetratges, migmetratges i llargmetratges:

 • Fins al 31 de desembre de 2018: 70 € (IVA inclòs)
 • Des de l’1 de gener fins el 15 de febrer de 2019: 120 € (IVA inclòs)

Les produccions espanyoles i portugueses inscrites a terres i a ART & TUR aspiraran a més al premi IBERIA, que es lliurarà en l’edició 2019 d’ART & TUR.

terres acceptarà inscripcions de pel·lícules provinents de la plataforma Film Freeway. Aquestes inscripcions han de complir els requisits específics d’aquesta plataforma així com amb els requisits de terres en tot el relatiu a formats, enviaments i taxes d’inscripció.

7.- DRETS D’UTILITZACIÓ

A l’apuntar una pel·lícula al Festival, el participant assegura la titularitat de tots els drets inherents a la inscripció i l’accés a aquests mateixos drets durant el període del festival. La inscripció garanteix que els drets d’utilització que detenen els autors, propietaris de drets d’autor i altres agents involucrats en la producció de la pel·lícula inscrita, amb excepció dels drets salvaguardats per les societats que detenen els drets d’exhibició, van ser adquirits de forma legítima i el festival es reserva el dret de la seva utilització, no estant impedit per drets d’autor o altres drets de tercers, qualssevol que siguin. Quan un participant s’inscriu una pel·lícula transfereix per al festival els drets d’utilització de la inscripció, específicament el dret d’exhibir la pel·lícula en públic, sigui en la seva totalitat o en part, o a distribuir-la totalment o parcialment en “Mostres” o certàmens equivalents. Això també s’aplica a fotografies / imatges subministrades al festival. Totes les transferències d’utilització abans esmentades són vàlides internacionalment.

8.- PREMIS

Un jurat internacional analitzarà les pel·lícules inscrites i emetrà un veredicte sobre aquelles que passarà a formar part de la Competició Oficial. Durant el festival es donaran a conèixer els guanyadors dels diferents premis per categories, premis tècnics i premis especials, que es lliuraran durant el festival. També es concediran premis a les millors campanyes turístiques.

9.- NOTIFICACIÓ ALS GUANYADORS

Els treballs inscrits a concurs seran avaluats prèviament i els guanyadors seran notificats amb la deguda antelació. La presència dels participants guanyadors en la Cerimònia de Lliurament de Premis en un escenari encara per determinar de les Terres de l’Ebre, a Espanya, és un moment de reconeixement, per la qual cosa es recomana venir a recollir el premi durant la cerimònia. Les decisions del jurat no admeten recurs. Les decisions del jurat i de l’Organització del Festival són finals i no admeten cap recurs legal.

En cas que el Festival es cancel·li per motius aliens a l’organització, l’ import de les taxes d’inscripció serà retornat.

10.- ENVIAMENT DEL TROFEU I DUPLICATS

En cas que un guanyador no pugui assistir a la cerimònia de lliurament de trofeus, l’organització enviarà el trofeu al guardonat. Els preus de l’enviament, que seran facturats a l’interessat, són 350€ IVA inclòs per a enviaments a territori europeu i 650€ IVA inclòs per a enviaments a la resta del món.

El festival ofereix la possibilitat d’emetre rèpliques o duplicats del trofeu. El preu per producció de reproducció i enviament és de 500€ IVA inclòs per a enviaments a territori europeu i 800€ IVA inclòs per a enviaments a la resta del món.

11.- RESPONSABILITAT DEL FESTIVAL

El Festival es reserva el dret de reclassificar les pel·lícules dirigint-les cap a altres categories, sempre que tal es consideri adient. El Festival declina qualsevol responsabilitat per inscripcions de pel·lícules que siguin classificades en la categoria equivocada o que donen entrada als registres del Festival després del termini estipulat per a l’efecte. La responsabilitat del Festival es limita a circumstàncies de conducta intencional o negligent que s’aplica únicament en cas de pèrdua o dany d’un treball inscrit. L’organització del Festival no accepta qualsevol responsabilitat per la cancel·lació del Festival per motius de força major, aliens a la seva voluntat.

12.-  ALTRES DISPOSICIONS

El Festival es reserva el dret d’exhibir els treballs inscrits a concurs en una “Mostra” o certamen equivalent i a difondre els mateixos en un mitjà considerat adequat pel Festival. Això també s’aplica a fotografies / imatges subministrades pel Festival. Els participants transfereixen a l’organització del Festival tots els drets aplicables a les iniciatives abans enunciades en el moment de la inscripció. Els participants accepten, a la vegada, rebre periòdicament el butlletí d’informacions del festival. Qualsevol notificació d’especial interès per als participants serà enviada per correu electrònic. El Festival es reserva el dret d’utilitzar tots els enregistraments de so i imatge realitzades durant el Festival per a fins publicitaris en qualsevol mitjà de divulgació considerat adequat pel Festival. El Festival es reserva el dret d’excloure inscripcions de pel·lícules a competició. A l’inscriure una pel·lícula al Festival, el participant accepta el reglament del concurs i totes les seves regles, sent de la total responsabilitat del participant les eventuals lesions a dret propi o de tercers, causades o no per l’ús de la seva inscripció o pel subministrament d’ falses informacions. El fur de jurisdicció exclusiu per a qualssevol litigis resultants de o relacionats amb el present reglament serà Amposta (Tarragona, Espanya). Les dades personals no seran divulgats o cedits a tercers.